_

همراه با خیریه مهر سهیل(بنیاد فیروزنیا)

_

میخواهم حامی باشم

برای حمایت از مددجویان خیریه مهر سهیل(بنیاد فیروزنیا) همراه ما باشید.

چالش مهربانی

دست در دست هم نیازهای خاص مددجویان را تامین می کنیم

میخواهم داوطلب مهربانی باشم

با کمک های غیر نقدی و بهره مندی از توانمندی های خود، همیار مددجویان باشید.

اهداف خیریه مهر سهیل(بنیاد فیروزنیا)

هدف از تاسیس بنیاد حمایت از زنان  سرپرست خانوار است تا مشکلات مادی و معنوی آن ها مرتفع گردد و…

راه های ارتباطی

با ما در تماس باشید و نظرات و پیشنهادهای ارزشمند خود را به ما منتقل نمایید.

پرداخت آنلاین

پرداخت آنلاین یکی از آسانترین روش های کمک به خیریه مهر سهیل(بنیاد فیروزنیا) برای حمایت از مددجویان است
_

آخرین اخبار خیریه ها

_
_

روش های کمک

_