_

درباره ما

_

خیریه مهر سهیل(بنیاد فیروزنیا) سازمانی غیر انتفاعی و خصوصی است که توسط سرکار خانم شفیقه فیروزنیا در تاریخ 79/05/23 به شماره ۱۲۱۶۱ به ثبت رسیده است.

بابک افقهی(رئیس هیئت مدیره)-سپیده سالم(مدیر عامل) – علی برهان اشکوری(خزانه دار)- فرهاد فرنو(نائب رئیس) – شفیقه فیروزنیا(عضو اصلی)-محمد حسین توتوچیان(عضو اصلی)-سیاوش مظفریان(منشی)

 

هیئت امنا ء:
فرهاد فرنو- هاجر تندگویان-مینا سالم-محمد ابراهیم جواهریان-ایمان قربانی-نسترن کیارستمی-آرزو تنهائی مرند-بهاره میرزاآقا-فرانک سپانلو-ربابه ساعتچی-محمد حسین توتونچیان-لادن میرمیری طهران-فاطمه معادی طهرانی-بتول غفورزاده-صغری اکبری-شفیقه فیروزنیا-علی برهان اشکوری-بابک افقهی-سپیده سالم-سیاوش مظفریان