درود برکسانی که زنجیرنمی زنند، اما زنجیراز پای گرفتاری باز میکنند. سینه نمیزنند،اما سینه دردمندی را از غم ورنج نجات میدهند.اشک نمیریزند،اما اشک از چهره انسانی پاک میکنند. سفره نمی اندازند،اما نان از سفره کسی نمیبرند.آه وناله نمیکننداما درمان دل دردمندانند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *